Direct contact? Bel: 035 - 303 86 00

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de DNR2011 en onze specifieke bureau voorwaarden.

DNR2011

Onze specifieke bureau voorwaarden zijn hieronde beschreven.

Bureauvoorwaarden Lokaal 18b2 horende bij onze offerte:

Fasering: Na elke fase van de opdracht kan de opdracht stop gezet worden. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer uw situatie veranderd is. Dit kunnen wij altijd in goed overleg bespreken. 

Rechtsverhouding: Op deze opdracht en alle eventueel nader te verstrekken opdrachten betreffende het betreffende project zijn van toepassing de rechtsverhouding opdrachtgever architect conform de DNR-2011. Op verzoek kan een digitale versie beschikbaar worden gesteld. 

Noodzakelijk overleg en besprekingen: In onze aanbieding houden wij rekening met voldoende overlegmomenten in de verschillende fases. 

Constructie: De eventuele constructieve berekeningen worden geleverd door een constructie bureau wat wij zullen inschakelen. De kosten voor het berekenen van de constructie zijn niet inbegrepen in deze offerte omdat die kosten pas te definiëren zijn op het moment dat we precies weten hoe het ontwerp er uit komt te zien.

Verschotten: Alle normaal te verwachten benodigde reproductiekosten welke worden gemaakt bij het vervullen van de opdracht zijn in het honorarium voorstel meegenomen. 

Indexering honorarium: Het aangeboden honorarium is prijsvast tot 3 maanden na datum van de offerte.

Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid is niet hoger dan het totaal honorarium exclusief btw dat in deze offerte wordt genoemd.

Werkzaamheden ten gevolge van wijzigingen tijdens de opdracht: Als in deze aanbieding opgenomen uitgangspunten in het verloop van de opdracht wijzigen, vindt voor de resterende werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever een verrekening van het architectenhonorarium plaats op basis van 75 euro per uur excl. btw. Eventuele wijzigingen in reeds afgesloten en door de opdrachtgever goedgekeurde faseresultaten worden als meerwerk verrekend op basis van 75 euro per uur excl. btw. Als de opdrachtgever werkzaamheden toevoegt aan de opdracht van Lokaal18b2, welke niet in deze aanbieding zijn opgenomen dan worden deze werkzaamheden verrekend als meerwerk op basis van 75 euro per uur excl. btw.

Facturering en betaling: De declaraties vinden plaats na afronding van elke fase. De betalingstermijn is 14 dagen. Na verloop van deze datum behouden we ons het recht voor om wettelijke rente te heffen over het openstaande bedrag. 

Aangeleverde gegevens van derden: Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden zijn wij vaak ook afhankelijk van de gegevens die door de opdrachtgever en derden worden aangeleverd. De verantwoordelijkheid van de juistheid van deze gegevens ligt bij de verstrekker.