Direct contact? Bel: 035 - 303 86 00

HomeVerbouwingenStappenplan

Stappenplan verbouwingen

De meeste verbouwingen mogen niet zomaar gestart worden, soms is er een vergunning nodig, soms niet. De regels en eisen omtrent het verbouwen van bestaande panden verschillen per gemeente en zijn vaak lastig te interpreteren. De gemeente vraagt bovendien altijd om een plan en vaak ook om een onderbouwing of toelichting. Als architectenbureau spreken wij 'de taal' en kunnen je dan ook prima door deze fase heen loodsen. Omdat elke vraag en elke opdrachtgever anders is hebben we onze dienstverlening opgedeeld in negen fases. Deze kunnen we ook los van elkaar, of in een andere volgorde inzetten. We stemmen dit, en het beschikbare budget, in een eerste gesprek altijd af. Overigens is een eerste gesprek met Lokaal 18b2 altijd kostenloos. 

Fase 1: Onderzoek

In deze fase stellen wij een document op met daarin de mogelijkheden, afgestemd op de specifieke vraag en situatie, maar ook met welke regels we rekening moeten houden in het ontwerp. Soms komt het voor dat we in deze fase een schets moeten maken van de plannen om daarmee in gesprek te gaan met de gemeente in het zogenaamde vooroverleg. In het vooroverleg komen we er achter of de gemeente bereid is om mee te gaan in de plannen. Een vooroverleg is niet altijd noodzakelijk. 

Fase 2: Bestaande toestand

In deze fase vragen wij bij de gemeente tekeningen op van de bestaande toestand en meten we de woning, het bedrijfspand of het perceel in. De verkregen gegevens verwerken wij in de tekeningen van de bestaande toestand. 

Fase 3: Schetsontwerp

In deze fase komt het eerste ontwerp op tafel. Vanuit de wensen en mogelijkheden maken we een Programma Van Eisen, dit noemen we het PVE. Dit programma vertalen we vervolgens naar een schetsontwerp en een 3D ontwerp dat een goed ruimtelijk inzicht geeft. In deze fase toetsen wij het plan aan het beschikbare budget. 

Fase 4: Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp werken we in deze fase verder uit tot een voorlopig ontwerp. Hierbij zetten we de plattegronden, doorsneden, en de gevelaanzichten van het ontwerp in de autocad. De tekeningen worden ook gedetailleerder en getoetst aan het bouwbesluit. Wij onderzoeken in deze fase de ook constructieprincipes en de materiaaltoepassingen. Indien nodig schakelen we een constructeur in om de nodige bouwkundige berekeningen te maken. 

Fase 5: Definitief ontwerp

Een spannende fase, het ontwerp wordt nu nog gedetailleerder uitgewerkt en aangepast aan de hand van informatie van onder andere de constructeur, de installateur en de eisen vanuit het bouwbesluit. In deze fase zetten we de kleur- en materiaalstaat op waarin de keuzes voor constructieprincipes en materialen worden vast gelegd.

Fase 6: Vergunningaanvraag

Wij vragen, wanneer nodig, de de omgevingsvergunning aan en verzorgen alle tekeningen en documenten die de gemeente vraagt. We onderhouden het contact en voeren ook de eventuele gesprekken met de gemeente. 

Fase 7: Aanbesteding

Tijdens de fase van de aanbesteding maken we een projectomschrijving van het werk. Met deze omschrijving en de tekeningen van het definitief ontwerp vragen we drie aannemers een offerte te maken. De offertes leggen we naast elkaar om samen tot een goed onderbouwde keuze te komen. 

Fase 8: Werktekeningen

Als het definitief ontwerp helemaal klaar is, de afspraken met de aannemer zijn gemaakt, en de eventueel benodigde vergunning(en) zijn verleend maken we de werktekeningen. Op basis van deze, zeer gedetailleerde werktekeningen, kan de aannemer aan de slag.

Fase 9: Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zit Lokaal 18b2 de bouwvergaderingen voor en onderhouden we alle contacten met de aannemer en eventuele andere specialisten. Daarnaast stellen we (wanneer nodig) een aannemingsovereenkomst op tussen opdrachtgever en aannemer om eventuele verrassingen, ook in juridische zin zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer de aannemer klaar is met zijn werkzaamheden verzorgen we ook de oplevering en wijzen de aannemer op punten die hij, eventueel, nog moet oppakken of afronden.