Direct contact? Bel: 035 - 303 86 00

HomeNieuwbouwStappenplan

Stappenplan nieuwbouw

Fase 1: Onderzoek

Wanneer je een stuk (bouw)grond koopt heb je vaak te maken met allerlei regels die te maken hebben met het uiterlijk (ontwerp) maar ook met de toegestane  afmetingen. Wij zetten de betreffende regels op een rij en onderzoeken de mogelijkheden om een ontwerp te realiseren.

Soms is het in deze fase nodig om een grove schets te maken van de plannen voor een zogenaamd vooroverleg met de gemeente.  In het vooroverleg toetsen we de plannen en horen we of de gemeente bereid is om mee te gaan in de plannen. Een vooroverleg is niet altijd noodzakelijk. 

Fase 2: Bestaande toestand

In deze fase vragen wij bij de gemeente tekeningen op van het perceel en onderzoeken we de randvoorwaarden. Denk daarbij aan bestaande kabels en leidingen waar we rekening mee moeten houden, bezonning, toegang en ontsluiting, grondgesteldheid, grondwater flora en fauna, etc. 

Fase 3: Schetsontwerp

In deze fase komt het eerste ontwerp op tafel. Vanuit de wensen en mogelijkheden maken we een Programma Van Eisen (PVE). Dit programma vertalen we vervolgens naar een schetsontwerp en een 3D ontwerp. Een 3D ontwerp geeft een goed ruimtelijk inzicht. In deze fase toetsen wij het plan aan het beschikbare budget en indien nodig passen we de plannen aan. 

Fase 4: Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp werken we in deze fase verder uit tot een voorlopig ontwerp. Hierbij zetten we de plattegronden, doorsneden, en de gevelaanzichten van het ontwerp in een technisch tekenprogramma: AutoCAD. De tekeningen worden nog gedetailleerder en tevens getoetst aan het bouwbesluit. Wij onderzoeken in deze fase ook de  constructieprincipes en de materiaaltoepassingen. Indien nodig schakelen we een constructeur in om de nodige bouwkundige berekeningen te maken. 

Fase 5: Definitief ontwerp

Een spannende fase. Het ontwerp wordt nu nog gedetailleerder uitgewerkt en aangepast aan de hand van informatie van onder meer de constructeur, de installateur en de eisen vanuit het bouwbesluit. In deze fase zetten we een kleur- en materiaalstaat op. Hiermee leggen we de keuzes voor constructieprincipes en materialen vast.

Fase 6: Vergunningaanvraag

Wij vragen de omgevingsvergunning aan en verzorgen alle tekeningen en documenten die de gemeente vraagt. We onderhouden het contact en voeren ook eventuele gesprekken met de gemeente. 

Fase 7: Aanbesteding

Tijdens de fase van de aanbesteding maken we een projectomschrijving en een bestek. Dit is een nauwkeurige omschrijving van het werk dat uitgevoerd moet worden.  Met het bestek en de tekeningen uit het definitief ontwerp vragen we bij drie aannemers een offerte op en komen we samen met onze opdrachtgever tot een goed onderbouwde keuzen. 

Fase 8: Werktekeningen

Als het definitief ontwerp helemaal klaar is, de afspraken met de aannemer zijn gemaakt, en de eventueel benodigde vergunning(en) zijn verleend maken we de werktekeningen. Op basis van deze, zeer gedetailleerde, werktekeningen kan de aannemer aan de slag.

Fase 9: Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zit Lokaal 18b2 de bouwvergaderingen voor en onderhouden we alle contacten met de aannemer en eventuele andere specialisten. Daarnaast stellen we (wanneer nodig) een aannemingsovereenkomst op tussen opdrachtgever en aannemer om eventuele verrassingen, ook in juridische zin, zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer de aannemer klaar is met zijn werkzaamheden verzorgen we ook de oplevering en wijzen, indien nodig, de aannemer op punten die hij nog moet oppakken of afronden.