Direct contact? Bel: 035 - 303 86 00

HomeHerbestemmingStappenplan

Stappenplan herbestemming

Fase 1: Onderzoek

In deze fase stellen wij een document op met daarin de mogelijkheden, afgestemd op de specifieke vraag en situatie, maar ook met welke voorwaarden een regels we rekening moeten houden in het ontwerp. Het bestaande pand wordt onderzocht op de mogelijkheden op stedenbouwkundig niveau: past deze bestemming op deze plek, en op gebouwniveau: kan deze bestemming wel in dit de gebouw. Als de bestemming wijzigt van industrie naar wonen, zal er aanvullen onderzoek gedaan moeten worden naar verontreinigingen in het pand of in de bodem. 

Soms komt het voor dat we in deze fase een schets moeten maken van de plannen om daarmee in gesprek te gaan met de gemeente in het zogenaamde vooroverleg. In het vooroverleg komen we er achter of de gemeente bereid is om mee te gaan in de plannen. Een vooroverleg is niet altijd noodzakelijk. 

Fase 2: Bestaande toestand

In deze fase vragen wij bij de gemeente tekeningen op van de bestaande toestand en meten we pand of het perceel in. Deze gegevens verwerken wij in de tekeningen van de bestaande toestand. Verder vragen we bij de gemeente alle stukken op die met het gebruik in het verleden verband houden. Denk aan bijvoorbeeld bodemonderzoek of milieuvergunning. 

Fase 3: Schetsontwerp

In deze fase komt het eerste ontwerp op tafel. Vanuit de wensen en mogelijkheden maken we een Programma Van Eisen (PVE). Dit programma vertalen we vervolgens naar een schetsontwerp en een 3D ontwerp. Een 3D ontwerp  geeft een goed ruimtelijk inzicht. In deze fase toetsen wij het plan aan het beschikbare budget en indien nodig passen we de plannen aan.

Fase 4: Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp werken we in deze fase verder uit tot een voorlopig ontwerp. Hierbij zetten we de plattegronden, doorsneden, en de gevelaanzichten van het ontwerp in een technisch tekenprogramma: AutoCAD. De tekeningen worden nog gedetailleerder en tevens getoetst aan het bouwbesluit. Wij onderzoeken in deze fase de ook constructieprincipes en de materiaaltoepassingen. Indien nodig schakelen we een constructeur in om de nodige bouwkundige berekeningen te maken. 

Fase 5: Definitief ontwerp

Een spannende fase. Het ontwerp wordt nu nog gedetailleerder uitgewerkt en aangepast aan de hand van van informatie van onder meer de constructeur, de installateur en de eisen vanuit het bouwbesluit. In deze fase zetten we de kleur- en materiaalstaat op waarin de keuzes voor constructieprincipes en materialen worden vast gelegd.

Fase 6: Vergunningaanvraag

Wij vragen, wanneer nodig, de de omgevingsvergunning aan en verzorgen alle tekeningen en documenten die de gemeente vraagt. We onderhouden het contact en voeren ook de eventuele gesprekken met de gemeente. 

Fase 7: Aanbesteding

Tijdens de fase van de aanbesteding maken we een projectomschrijving en een bestek. Dit is een nauwkeurige omschrijving van het werk dat uitgevoerd moet worden. Met deze omschrijving en de tekeningen van het definitief ontwerp vragen we bij drie aannemers een offerte op en komen we samen met onze opdrachtgever tot een goed onderbouwde keuze.  

Fase 8: Werktekeningen

Als het definitief ontwerp helemaal klaar is, de afspraken met de aannemer zijn gemaakt, en de eventueel benodigde vergunning(en) zijn verleend maken we de werktekeningen. Op basis van deze, zeer gedetailleerde, werktekeningen kan de aannemer aan de slag.

Fase 9: Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zit Lokaal 18b2 de bouwvergaderingen voor en onderhouden we alle contacten met de aannemer en eventuele andere specialisten. Daarnaast stellen we (wanneer nodig) een aannemingsovereenkomst op tussen opdrachtgever en aannemer om eventuele verrassingen, ook in juridische zin zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer de aannemer klaar is met zijn werkzaamheden verzorgen we ook de oplevering en wijzen, indien nodig,  de aannemer op punten die hij, nog moet oppakken of afronden.