Direct contact? Bel: 035 - 303 86 00

HomeArchitectenbureauHoe werkt een architect?

Hoe werkt een architect?

Elke architect werkt anders. Wij hebben onze dienstverlening opgedeeld in negen verschillende fases. Omdat elke vraag en elke opdrachtgever anders is, zetten we ze ook los van elkaar in, of in een andere volgorde. We stemmen dit, en het beschikbare budget, in een eerste gesprek altijd af. Overigens is een eerste gesprek met Lokaal 18b2 altijd kostenloos. 

Fase 1: Onderzoek

De gemeente stelt eisen aan het verbouwen van woningen en kantoorpanden en er zijn ook tal van landelijke eisen waaraan moet worden voldaan. In deze fase stellen wij een document op met daarin de mogelijkheden, afgestemd op de specifieke vraag en situatie, maar ook met welke regels we rekening moeten houden in het ontwerp. 

Fase 2: Bestaande toestand

In deze fase vragen we tekeningen op van de bestaande toestand en meten we woning, bedrijfspand en perceel in. De verkregen gegevens worden verwerkt in de tekeningen van de bestaande toestand. Je ontvangt één of meerdere plattegronden, een situatietekening en gevelaanzichten. 

Fase 3: Schetsontwerp

Nu komt het eerste ontwerp op tafel! Vanuit de wensen en mogelijkheden maken we een programma van eisen. Die vertalen we vervolgens naar een schetsontwerp en een 3D ontwerp dat een goed ruimtelijk inzicht geeft. Als het ontwerp goedgekeurd is maken we de stap naar de volgende fase. 

Fase 4: Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp werken we in deze fase verder uit tot een voorlopig ontwerp. Hierbij zetten we de plattegronden, doorsneden, en de gevelaanzichten van het ontwerp in de computer. De tekeningen worden ook gedetailleerder.  Naast het tekenwerk geven we je een goed beeld van de materialen en kleuren en de combinatie van de verschillende materialen die toegepast worden. Indien nodig schakelen we nu ook een constructeur in die de nodige bouwkundige berekeningen kan maken. 

Fase 5: Definitief ontwerp

Een spannende fase, het ontwerp wordt nu nog gedetailleerder en voorzien van informatie van bijvoorbeeld de constructeur en installateur. Ook worden de benodigde details, zoals geveldiktes en gebruikte materialen gedetailleerder getekend. 

Fase 6: Vergunningaanvraag

Wij vragen, wanneer nodig, de omgevingsvergunning aan en verzorgen alle tekeningen en bescheiden die de gemeente vraagt. We onderhouden het contact en voeren ook de eventuele gesprekken met de gemeente. 

Fase 7: Aanbesteding

Tijdens de fase van de aanbesteding maken we een projectomschrijving van het werk. Met deze omschrijving en de tekeningen van het definitief ontwerp vragen we drie aannemers een offerte te maken. De offertes leggen we naast elkaar om samen tot een goed onderbouwde keuze te komen. 

Fase 8: Werktekeningen

Als het definitief ontwerp helemaal klaar is, de afspraken met de aannemer zijn gemaakt, en de eventueel benodigde vergunning(en) zijn verleend maken we de werktekeningen. Op basis van deze, zeer gedetailleerde werktekeningen, kan de aannemer aan de slag.

Fase 9: Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw zit Lokaal 18b2 de bouwvergaderingen voor en onderhouden we alle contacten met de aannemer en eventuele andere specialisten. Daarnaast stellen we (wanneer nodig) een aannemingsovereenkomst op tussen opdrachtgever en aannemer om eventuele verrassingen, ook in juridische zin zoveel mogelijk te voorkomen. We brengen tijdens de bouwwerkzaamheden regelmatig een bezoek aan de bouwplaats voor inspectie en houden ook de planning in de gaten. Wanneer de aannemer klaar is met zijn werkzaamheden verzorgen we de oplevering en wijzen de aannemer, wanneer nodig, op punten die hij nog moet oppakken of afronden.